O Belgii

Belgie

Belgie je federativní konstituční monarchie s oficiálním názvem Belgické království. Leží v západní Evropě a hraničí na severu s Nizozemskem (450 km), na východě s Německem (167 km) a Lucemburskem (148 km), na jihu s Francií (620 km), severozápadní hranici pak tvoří pobřeží Severního moře (asi 70 km). Rozloha Belgie je 30 518 km čtverečních.

Politické rozdělení

V Belgii, která je členskou zemí Evropské unie a Severoatlantického společenství, se používají tři oficiální jazyky: nizozemština, francouzština a němčina. Žijí zde nizozemští Vlámové, francouzsky mluvící Valoni a menší komunita Němců. Podle jazykového principu se Belgie dělí na Vlámské společenství, Francouzské společenství, Německojazyčné společenství.
Podle principu územního je rozdělena na tři regiony: Vlámsko neboli Flandry, Valonsko a region Brusel. Každý region a každé společenství má vlastní vládu i parlament, jen Vlámsko a Vlámské společenství má orgán jediný. Pro všechny pak v zemi působí orgány federální.

Zeměpis Belgie

Belgie se dá geomorfologicky rozdělit na tři základní oblasti: pobřežní nížinu, rovinu ve střední části země a na pohoří Ardeny.V nížině najdeme převážně písečné duny a takzvané poldery, území původně patřící moři.Úrodná, mírně zvlněná rovina zabírá největší část země. Z mnoha řek, které jí zavlažují, je nejvýznamnější Mása (Maas niz., Meuse fr.), nebo Šelda (Schelde niz., Escaut fr.). Neúrodné a lesnaté Ardeny nejsou vhodné pro zemědělství. Orné půdy je v Belgii asi 24%, lesů 21%, pastvin 20%, zbylých 35% tvoří zastavěná plocha a dopravní infrastruktura. Nejvyšší horou Belgie je Signal de Botrange (694 m).
Belgie se dělí na 10 provincií:
Vlámsko (Flandry) na severu: Západní Flandry, Východní Flandry, Vlámský Brabant, Antverpy, Limburk.
Valonsko na jihu: Henegavsko, Valonský Brabant, Namur, Lutych, Lucembursko.

Belgie patří do mírného podnebného pásu s přímořským klimatem a častými srážkami. Jejich průměr je 780-1000 mm, v Ardenách 1500 mm. Léta bývají v Belgii celkem chladná s průměrnou teplotou 14-18°C, v zimě se průměrná teplota pohybuje kolem nuly.
Hustota zalidnění je jedna z nejvyšších na světě, což je zároveň s polohou příčinou značných ekologických problémů.