Obyvatelstvo Belgie

Belgie je velmi lidnatá země s hustotou osídlení 342 obyvatel na čtvereční km. Nejlidnatější je oblast „vlámského diamantu“, vymezená městy Brusel, Antverpy, Gent a Leuven. Nejnižší hustota osídlení je v Ardenách. K 1. lednu 2006 žilo v Belgii 10 511 382 lidí, z toho 6 078 600 ve Vlámsku, 3 413 978 ve Valonsku a 1 018 804 v Bruselském regionu. Přes 97% obyvatel Belgie žije ve městech. Nejpočetnější skupinou obyvatel jsou Vlámové (58%), pak Valoni (31%). Zbývajících 11% tvoří Francouzi, Němci a Italové, dále pak přistěhovalci  z Turecka, Maroka, Alžírska a dalších zemí. Nizozemsky mluví přibližně 60% obyvatel, francouzsky 40%, německy necelé 1%. Varianty jazyků používaných v Belgii se vyznačují drobnými odlišnostmi, srovnáme-li je s těmito jazyky používanými v Nizozemsku a ve Francii. Mnoho lidí hovoří dialekty nizozemštiny, valonsky se mluví málo, zejména mezi staršími lidmi. Gramotných je asi 98% dospělých, školní docházka je povinná od 6 do 18 let, mnoho lidi však studuje déle. Belgie je převážně křesťanská země, římských katolíků je asi 88%, muslimů 2,5%, ostatních křesťanů 2,4%, zbytek jsou ateisté.