Ekonomika Belgie

Belgie je stát s vyspělým průmyslem a intenzivním zemědělstvím. Na jihu země se nachází ložiska uhlí a železné rudy. Těží se zde také uran a lignit, zpracovává se olovo, měď, zinek, kobalt, germanium a radium. Základem belgické ekonomiky je průmysl, soustředěný v severní, vlámské části země. Nejvýznamnější je průmysl strojírenský (zbraně a elektrotechnická zařízení), hutnický, chemický (hnojiva, plasty, umělá vlákna, a textilní (bruselská, či flanderská krajka).V potravinářství Belgie je známá výroba piva, cukru a čokolády, zejména pralinek. Belgie omezuje těžbu uhlí a tím i uhelnou energetiku, 60% energie pochází z jaderných elektráren. Petrochemický průmysl je koncentrován v Antverpách, které jsou proslulé i broušením diamantů. Zemědělství se soustřeďuje především na živočišnou výrobu. Chovají se zde vepři, drůbež a skot. Pěstuje se pšenice, ječmen, cukrová řepa, zelenina  a brambory. Hustá silniční a železniční síť umožňuje pohodlné cestování, cestovní ruch má na hospodářství Belgie významný podíl. Belgie má otevřenou ekonomiku, a jako zakládající člen Evropské unie podporuje sjednocování ekonomiky evropské. Měnou Belgie se stalo euro, které nahradilo belgický frank. Belgie se orientovala na zahraniční obchod s dovozem potravinářských výrobků, strojních zařízení, nebroušených diamantů, ropy a jejích produktů, chemikálií, textilu oděvů a oděvních doplňků. Vyváží zejména železo, ocel, automobily, opracované diamanty, plasty, ropné produkty, textil, potravinářské výrobky.