Správní členění Belgie

Belgie je rozdělena na 3 federativní oblasti, které tvoří 10 provincií. Oblasti: Flandry, Valonsko, Brusel.
Provincie Vlámska s provinčními městy: Antverpy (Antverpy), Vlámský Brabant (Leuven), Východní Flandry (Gent), Západní Flandry (Bruggy), Limburk (Hasselt).
Provincie Valonska s provinčními městy: Valonský Brabant (Wawre), Henegavsko (Mons), Lutych (Lutych), Lucembursko (Arlon), Namur (Namur).
Bruselskou oblast tvoří hlavní město Belgie Brusel (Bruxelles, Brussel) a dalších 18 obcí. Označení Brusel se často používá pro celý region s více než milionem obyvatel. Je hlavním městem nejen Belgie, ale i Flander a bývá pokládán také za hlavní město Evropy. Je totiž sídlem NATO a některých institucí Evropské unie. Centrálu v Bruselu má Evropská komise a  Rada Evropské unie, zasedají tu i výbory Evropského parlamentu a sídlí zde Výbor regionů a Hospodářský a sociální výbor.
Další velká města Belgie: Charleroi, Liege, Leuven, La louviere, Aalst.