Kancelář ekonomického a obchodního atašé pro Valonský region Belgie

Podporuje mezinárodní obchod jak společností Valonského regionu a regionu města Bruselu, tak zahraničních společností. Podnikům v jakémkoliv oboru pomáhat rozvíjet nové kontakty se společnostmi Valonského regionu.

Myslíkova 31
110 00 Praha 1

Tel.: + 420 224 934 570, 571
Fax: + 420 224 934 573

E-mail: prague@gts.cz