Delegace Francouzského společenství a Valonského regionu

Zastoupení Valonsko – Brusel je diplomatickým, kulturním a hospodářským zastoupením Francouzského společenství Belgie (Valonsko – Brusel) a Valonského regionu pro Českou republiku, Slovensko, Maďarsko a Slovinsko.

Myslíkova 31
110 00 Praha 1

Tel.: + 420 224 934 574
Fax: + 420 224 934 575

E-mail: walbru-prague@mbox.vol.cz
Internet: www.wbri.be